Datasets

Tots els dataset públics localitzats, emprats i creats per l'equip s'han recopilat i publicats en format obert al repositori web Open Data Women per a facilitar que tothom pugui reutilitzar les dades.

Us animem a visitar el portal web i a reutilitzar les dades per generar més coneixement.